Yrkesrettet norskopplæring

AKS Kompetanse AS tilbyr yrkesrettet norskopplæring for fremmedspråklige. Opplæringen er målrettet og setter kursdeltakerne i bedre stand til å ivareta sitt yrke eller til å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Kurset varer i 22 uker. 9 ukers teorikurs i gruppe og deretter 13 uker med kombinasjon av teorikurs og praksis i bedrift (4 dager praksis, 1 dag teori).

Kartlegging av ferdigheter

AKS foretar screeningtest av ferdigheter i norsk - skriftlig og muntlig, matematikk og samfunnsfag.

Kartlegging av yrkeskompetanse

Vi kartlegger og analyserer kursdeltakernes yrkeskompetanse gjennom våre kartleggingsverktøy.

Opplæring i norsk skriftlig og muntlig

Grundig yrkesrettet opplæring med trening i norsk muntlig og skriftlig og samfunnsfag. For å sikre en god progresjon, blir kursdeltakerne testet ved oppstart og underveis i kurset for å sikre progresjon.

Skreddersydd opplæring

Opplæringen tilpasses individuelt og skal rettes inn mot yrke/fag-ønsket til deltakerne. Kombinasjonen av praksis og teori er rettet inn mot opplæring i yrket og yrkesrettet norsk.

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland
Fagleder
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.