Velkommen til
AKS Arbeid og
AKS Kompetanse

AKS-selskapene jobber aktivt for å finne de gode løsningene i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med samfunnsbevisste virksomheter, som har rekrutteringsbehov og/eller ønsker å bidra gjennom å tilby arenaer for trening og utvikling.

Les mer om AKS

Velkommen til
AKS Arbeid og
AKS Kompetanse

AKS-selskapene jobber aktivt for å finne de gode løsningene i arbeidslivet. Dette skjer i tett samarbeid med samfunnsbevisste virksomheter, som har rekrutteringsbehov og/eller ønsker å bidra gjennom å tilby arenaer for trening og utvikling.

Les mer om AKS

Aktuelt

Gå til aktuelt arkiv