Ja, vi kan!

Hva er Ja, vi kan!

AKS Kompetanse AS driver Ja, vi kan! på vegne av Eigersund kommune. Jobbprosjektet er en strategi og metode innen arbeidsrehabilitering for mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusutfordringer. Det legges vekt på å hjelpe dem med å skaffe seg vanlige jobber i det ordinære arbeidslivet og gi dem den støtten de trenger for å lykkes på arbeidsplassen. Effektiv jobbsøking og raske resultater prioriteres, men gjøres i et tempo som er komfortabelt for arbeidssøker. Metoden er basert på de 8 sentrale prinsippene i IPS. Vanlige jobber fremmer integrering i lokalsamfunnet.

«Ja, vi kan!» tilbys til innbyggere i Eigersund kommunene. Vi hjelper  mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer og/eller rus med å skaffe seg jobb. Vi tar utgangspunktet i den enkeltes jobbønsker. Det handler om å finne riktig jobb til rett person. Vi tilbyr tett oppfølging både til arbeidstaker og bedrift. Oppfølgingen skal vare så lenge det er behov, også etter at personen har kommet ut i jobb. Prosjektet bygger på prinsippene i IPS modellen (individuell plassering og støtte).

Innhold

  • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.
  • Vi tar hensyn til preferanser og finner en arbeidsplass som matcher jobbsøker.
  • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.
  • Vi samarbeider med behandlere og det lokale NAV-kontoret i Dalane.

Kontaktinformasjon:

Cecilie Gjersund
Jobbkonsulent
E-post: ceciliegt@aks-as.no
Tlf. arbeid: 490166259

Bente Haugen Hovland
Fagleder
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Cecile Gjersund

Cecile Gjersund

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

90166259

ceciliegt@aks-as.no

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.