Ja, vi kan!

Hva er Ja, vi kan!

AKS Kompetanse AS driver Ja, vi kan! på vegne av Eigersund kommune. Ja, vi kan! er en strategi og metode innen arbeidsrehabilitering for mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusutfordringer. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes jobbønsker, med mål om å finne riktig jobb til rett person. Det legges vekt på å hjelpe dem med å skaffe seg vanlige jobber i det ordinære arbeidslivet og gi både dem og arbeidsgiver den støtten som trengs for å sikre en robust tilknytning til arbeidslivet. Effektiv jobbsøking og raske resultater prioriteres, men gjøres i et tempo som er komfortabelt for deltaker. Oppfølgingen varer så lenge det er behov, også etter at deltaker har kommet ut i arbeid. Ja vi kan! bygger på prinsippene i IPS modellen (individuell plassering og støtte).

Innhold

  • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.
  • Vi tar hensyn til preferanser og finner en arbeidsplass som matcher jobbsøker.
  • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.
  • Vi samarbeider med behandlere og det lokale NAV-kontoret i Dalane.

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland
Fagleder
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.