Jobbmestring

Hva er Jobbmestring?

 • Jobbmestring er et samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune, Sokndal kommune og AKS Kompetanse AS.
 • Jobbmestring gir tett og systematisk oppfølging.
 • Jobbmestring skal styrke muligheten til å bli mer selvhjulpen og øke deltakelse i arbeidsliv og samfunn.
 • Jobbmestring har som delmål at deltakerne skal oppleve mestring, som igjen skaper håp og muligheter.
 • Jobbmestring skal bidra til at deltakerne får bruke språk i reelle arbeidssituasjoner, for å øke sine norskkunnskaper og samtidig få bedre kjennskap til norsk arbeidsliv.
 • Jobbmestring har fokus på bistand knyttet til «jobbsøkerprosessen» og arbeidsformidling, for mennesker med innvandrerbakgrunn. De får støtte til å skaffe seg jobb eller starte i utdanning.
 • Vi tar utgangspunktet i den enkeltes jobbønsker. Det handler om å finne riktig jobb til rett person.
 • Vi tilbyr tett oppfølging til både arbeidstaker og bedrift. Oppfølgingen varer så lenge det er behov, også etter at personen har kommet ut i jobb.

Innhold

 • Jobb fremmer integrering i lokalsamfunnet
 • Arbeid og utdanning skaper tilhørighet, livskvalitet og gir økt selvfølelse.
 • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.
 • Vi tar hensyn til den enkeltes preferanser og ønsker og finner en arbeidsplass som matcher dette.
 • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.
 • Vi samarbeider med NAV-kontoret i Dalane.

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland
Fagleder
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Liv Merethe Mortensen

Liv Merethe Mortensen

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

40146724

livmm@aks-as.no

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.