Et arbeidsliv i balanse

Mindfulness handler om å utvikle evnen til å håndtere stress, distraksjoner, endring og utfordrende relasjoner.

Kurset består av praktiske øvelser, samt teoretiske innfallsvinkler til temaene. Målet er at kursdeltakerne tilegner seg ferdigheter for å mestre det som oppleves som krevende eller vanskelig på en bedre måte. Vi tror at en tilpasset innføring av mindfulness blant annet vil bidra til å forbedre eller ivareta arbeidsmiljø, samt redusere sykefravær.

Mindfulness: Mindfulness er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Systematisk trening i mindfulness kan blant annet føre til redusert stress og økt livskvalitet.

Stressmestring: Stress defineres som både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. I kurset fokuseres det på hvordan en mestrer slikt stress, og det gis opplæring i teknikker som kan redusere stressnivået.Relasjonshåndtering: Effektiv samhandling i mellommenneskelige relasjoner oppnås ved hjelp av blant annet kommunikasjon, oppmerksomhet og ivaretakelse av selvrespekt. Hvordan ber man andre om noe, og hvordan si nei når andre ber en om noe?

Kontaktperson

Bente Haugen Hovland
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.