Veien til arbeid

Hva er Veien til arbeid?

  • «Veien til arbeid» er et samarbeidsprosjekt mellom Eigersund kommune og AKS Kompetanse AS.
  • Vi hjelper mennesker som mottar sosialhjelp med å skaffe seg jobb eller starte i utdanning. Tiltaket er primært for sosialhjelpsmottakere under 30 år, men kan også benyttes av øvrige mottakere av sosialhjelp.
  • Vi tar utgangspunktet i den enkeltes jobbønsker. Det handler om å finne riktig jobb til rett person.
  • Vi tilbyr tett oppfølging til både arbeidstaker og bedrift. Oppfølgingen varer så lenge det er behov, også etter at personen har kommet ut i jobb.

Innhold

  • Jobb fremmer integrering i lokalsamfunnet
  • Arbeid og utdanning skaper tilhørighet, livskvalitet og gir økt selvfølelse.
  • Vi kartlegger muligheter, kompetanse og interesser.
  • Vi tar hensyn til den enkeltes preferanser og ønsker og finner en arbeidsplass som matcher dette.
  • Vi gir den oppfølgingen og støtten den enkelte trenger for å få og beholde jobb.
  • Vi samarbeider med NAV-kontoret i Dalane.

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland
Fagleder
Mobil : 47467470
Sentralbord: 51464800
E-post: bentehh@aks-as.no

Foto av Kine H. Nodland

Kine H. Nodland

Jobbkonsulent

AKS Kompetanse AS

40146723

kinemhn@aks-as.no

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.