Jobbmestrende Oppfølging

Hva er Jobbmestrende Oppfølging?

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer.

Målet er å komme ut i ordinært arbeid. AKS Kompetanse AS leverer tilbudet Jobbmestrende Oppfølging i kommunene i Dalane og i Hå. Vi vil ha et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten for den enkelte som mottar et tilbud i Jobbmestrende Oppfølging.

Hva inneholder Jobbmestrende Oppfølging?

  • Jobbmestrende oppfølging innebærer tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av deg som er hindret i å delta i arbeidslivet på grunn av en psykisk lidelse.
  • Oppfølgingstilbudet du får baserer seg på en metodikk med fokus på symptomrettet og mestringsorientert oppfølging.
  • Deltakerne kan få arbeidsutprøving og -trening med tett oppfølging og veiledning ihht. sitt behov.
  • I tillegg vektlegges opplæring av både deltakerne og tiltaksarrangør/arbeidsgiver i forhold til kommunikasjonstrening, problemløsning, nettverksarbeid og arbeidshindringer som kan oppstå ved ulike symptomer.
  • I tillegg kan det gis IT-basert kognitiv trening.
  • Tiltaket innebærer et tett samarbeid mellom deltaker, NAV, behandlingsapparat og AKS Kompetanse.

Mer informasjon på nav.no

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland
Fagleder
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.