Arbeidsforberedende trening

Hva inneholder Arbeidsforberedende trening?

Gjennom Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbyr AKS Arbeid AS avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Arbeidsutprøving

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp

Hos oss får du mulighet til å prøve ut arbeidsoppgaver, du får arbeidstrening, opplæring og veiledning. Sammen med deg vil vi kartlegge dine yrkesinteresser og muligheter på arbeidsmarkedet.

Gjennom AFT får du:

  • Veiledning
  • Interessekartlegging og støtte til veivalg - avklare muligheter og behov vedrørende skolegang og yrkesliv.
  • Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging på interne arenaer og hos ordinære virksomheter i samarbeid med arbeidsgivere i regionen.
  • Prøve ut dine evner og interesser i forhold til ulike arbeidsoppgaver.
  • Undervisning og egenaktivitet innen områder som vurderes som viktige for din videre prosess.
  • Hjelp til å lage en realistisk plan med framtidige mål sett ut fra din situasjon.

Mer informasjon på nav.no

Kontaktinformasjon:

Bente Haugen Hovland
Fagleder
E-post: bentehh@aks-as.no
Tlf. arbeid: 47467470

Foto av Bente H. Hovland

Bente H. Hovland

Fagleder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

47467470

bentehh@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.