Broen til arbeidslivet bygges fra to sider

Å styrke den enkeltes muligheter til jobb og bedriftenes vilje til å rekruttere er kjernen i moderne arbeidsinkludering. Vi ser nå at stadig flere kommer i jobb, også når utgangspunktet kan være krevende.

En gruppe personer i et arbeidsmiljø smiler til fotografen

Kindervåg, daglig leder AKS

I Norge bor det det 5,3 millioner mennesker. Omtrent halvparten er i jobb. Andelen alderspensjonister vil øke kraftig i årene som kommer og vi vil risikere at andelen som er i jobb synker. Det kan bli utfordrende for velferdsstaten. Derfor er det helt nødvendig at vi greier å mobilisere flere i arbeid. Det kan også synes som et paradoks. Norsk arbeidsliv har et økende behov for arbeidskraft, samtidig som flere står utenfor. Det er med andre gode muligheter til å koble ledige hender med ledige jobber. Men dette er ikke nødvendigvis en lettvint øvelse, som det er tendenser til at en del gjør det til. Personer med helseutfordringer, psykiske lidelser og manglende kompetanse kommer ikke lettere i jobb av moralistiske pengefingre fra grupper som selv ikke har opplevd utenforskap.

Det kan være en tynn vegg som i utgangspunktet skiller mellom det å være innenfor og utenfor arbeidslivet. Men det kan ofte synes som en mur å trenge igjennom, jo lenger man har vært utenfor. For mange handler det om mestringsopplevelse og gjenfinne troen på at man kan bidra, for andre handler det om konkret tilrettelegging på en arbeidsplass, ofte kan det handle om å tilegne seg ny kunnskap, og for andre vil det dreie seg om å finne den arbeidsgiveren som gir rom for at man kanskje har en kronisk sykdom som krever at man kombinere jobb med å være syk.

Som samfunnsbedrift med et definert oppdrag om å hjelpe folk i jobb jobber BEDRIFT hver dag med åpne portene til arbeidslivet for flere. Vi erfarer at klimaet for å gi folk en sjanse stadig blir bedre. Arbeidsgivere erfarer at hvis de får god oppfølging og større trygghet for riktig ansettelse, er dette en svært god rekrutteringsmetode. Så langt i 2019 har 60 personer fått en ny jobb og hverdag gjennom våre tilbud. Man tjener sin egen lønn og bidrar i samfunnsøkonomien. Sammen med næringslivet og Nav ønsker vi å bygge positive spiraler som gir et løft for den enkelte og ringvirkninger til familier, bedrifter og hele samfunnet.

Foto av Kari Kindervåg

Kari Kindervåg

Daglig leder

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

48959054

99443723

karik@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.