Avklaring for minoritetsspråklige

Hva er AFM?

Er du usikker på hvor mye du kan arbeide, og hva slags jobb som kan passe for deg?

Dette tiltaket er for deg som snakker lite eller ingenting norsk og har lite arbeidserfaring og skolegang.

Kanskje du også har helseutfordringer eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne jobb?

Avklaring for minoritetsspråklige skal kartlegge og vurdere arbeidsevne og bistandsbehov for å skaffe seg eller beholde arbeid.

Avklaring skal bidra til økt innsikt i egne ressurser, ferdigheter og muligheter på arbeidsmarkedet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:


 

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.