Relasjonsledelse øker trivselen og gir bedre resultater

En gruppe entusiastiske personer lytter til en person som snakker

Av Harald Mydland, relasjonsbygger AKS

Relasjonsledelse har tatt store deler av Norge med storm den siste tiden. Denne formen for ledelse vektlegger relasjonsbygging og relasjonskompetanse mennesker imellom. Moderne ledelse handler mer om klokskap, ekte menneskeinteresse, gjensidig respekt og avhengighet, enn om metoder og teknikker for å oppnå resultater.

Bærebjelken i en relasjon er gjensidig tillit og respekt mellom de menneskene som utgjør laget, avdelingen eller bedriften. Tillitsbaserte relasjoner mellom leder og medarbeider øker trivselen på arbeidsplassen og motvirker sykefravær. Nyere forskning viser dessuten at kvalitetsrelasjoner mellom leder og medarbeider påvirker arbeidsprestasjoner.

Sagt med andre ord: Relasjonsbasert ledelse gir mer tilfredse ansatte som utvikler bedre helse og presterer bedre.

Positiv avhengighet og forpliktende samspill

Relasjonsledelse rører ved noe grunnleggende og universelt hos mennesker. Derfor kommer relasjonsledelse og relasjonskompetanse til nytte overalt der mennesker møter og samhandler; i arbeidslivet, i foreningslivet og i familie- og privatlivet.

Det norske samfunn preges av demokrati og likeverd. Vi er en nasjon av opplyste mennesker som må tas på alvor. Vi må innrømme at alene er vi mer eller mindre hjelpeløse, men at vi sammen med andre blir sterke til å flytte fjell.

Tre blide personer med hver sin laptop sitter rundt et bord og prater

Kjenne og like hverandre

Mor Theresa skulle en gang holde et foredrag om ledelse for en internasjonal forsamling. Hun gikk på podiet med følgende to spørsmål:

Do you know your people?
Do you love them?

Den kloke damens poeng var dette: Skal du lede folk må du ha tilstrekkelig kjennskap til dem du leder. Overflatekjennskap er ikke nok. Du må kjenne 24 timers mennesket; deres historie og bakgrunn, familiesituasjon, fritidsinteresser og kompetanse i videste forstand.

Videre må du bry deg om dem, vise omsorg og interesse for dem, ikke bare i relasjon til jobben eller prestasjonen i laget, men hele mennesket i deres totale livssituasjon.

Foto av Harald Mydland

Harald Mydland

Markedskonsulent - Relasjonsbygger

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

99097878

haraldm@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.