Relasjonsledelse og teambygging

Hva kan AKS hjelpe deg med?

Vår medarbeider og relasjonsbygger, Harald Mydland, har utviklet et nært samarbeid med Jan Spurkeland, grunnleggeren av Relasjonsledelse Norge, og en av Norges mest benyttede kurs- og konferanseholdere.

Gjennom Relasjonsakademiet er Harald autorisert i relasjonsledelse, relasjonskompetanse samt verktøybruk og metodikk innen moderne relasjonsledelse og lagutvikling.

AKS tilbyr profesjonell hjelp til bedrifter, lag og foreninger mv innen relasjons- og teambygging, forebygging av sykefravær, coaching/utviklingssamtaler mv.

Dette gjelder i stikkords form:

Evaluering av lagkvalitet

Gode lag/team/avdelinger/firma kan bli enda bedre. Alle på laget blir med på å finne fram til relasjonskvaliteten i firmaet/avdelingen/ledergruppa. Lagets styrker blir avdekket og aktuelle utviklingsområder identifisert.

Evaluering av lederes relasjonskompetanse

Hvordan opplever de andre meg som leder? 360 graders måling av leder/ledere. Undersøkelsen måler styrker og angir utviklingsområder.

Den nye medarbeidersamtalen

Avslappet og meget konstruktiv medarbeidersamtale basert på dialog og likeverd. Dette er den gode en-til-en samtalen uten skjemabruk.

RAUS-testen

Enkel og informativ arbeidsmiljøundersøkelse til forebygging av sykefravær. Benyttes også til å avdekke miljøproblemer under utvikling, og som grunnlag for medarbeidersamtaler.

Grunnleggende innføring i team- og lagbygging

Relasjonsforståelse i arbeidslivet. Alle på laget får en ny forståelse for betydningen av det mellommenneskelige samspillet på arbeidsplassen.

Coaching, utviklingssamtaler, moderne prestasjonshjelp

Én til én eller i team. Utviklingssamtaler for å hjelpe ledere og andre personer i nøkkelroller til å utnytte sitt potensiale, prestere bedre, og kvalifisere dem for å mestre større deler av livet eller rollen de innehar.

Hjelp til å løse konflikter

Hjelp til praktisk konflikthåndtering der en eller flere er involvert.

Ekspertbistand

Hjelp til løsning av hyppig/langvarig fravær. Tilskudd fra NAV gjør tjenesten (på visse betingelser) kostnadsfri for arbeidsgiver.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe deg med

Harald Mydland – telefon 51464800 - mobil 99097878 – email haraldm@aks-as.no

Foto av Harald Mydland

Harald Mydland

Markedskonsulent - Relasjonsbygger

AKS Arbeid AS

AKS Kompetanse AS

99097878

haraldm@aks-as.no

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.